Trudne kredyty i pożyczki bez zdolności kredytowej oddłużanie i restrukturyzacje finansowe przedsiębiorstw i osób prywatnych finansowanie pomostowe: kredyty bankowe i alternatywne pożyczki prywatne sprzedaż nieruchomości bciążonych hipotecznie i w toku postępowania egzekucyjnego zakup i przejęcia
nieruchomości w postępowaniach egzekucyjnych minimalizacja kosztów prowadzonych postępowań egzekucyjnych ochrona i prawne zabezpieczenie majątku przed egzekucją i wierzycielami windykacja i wykup wierzytelności.

FINANSE

ZARZĄDZANIE

NIERUCHOMOŚCI

KONTAKT

Ul. Marszałkowska 34/50 lok. 51
00-554 Warszawa
 
mob.: +48 606 287 300
email: radoslaw.lenkiewicz@gmail.com
 
tel/fax: +48 22 621 52 73
tel/fax: +48 22 745 08 05
Radosław Lenkiewicz
 
NIP 9660018318
REGON 050402277